«Back ·

URW Heisei Gothic Font

URW Heisei Gothic font preview Previous: Reveler JNL Font Next: URW Heisei Mincho Font
URW Heisei GothicPublisher: URW Global
URW Heisei Gothic was published by URW Global. URW Heisei Gothic contains 4 styles and family package options.  Font Family:
· URW Heisei Gothic Regular
· URW Heisei Gothic Medium
· URW Heisei Gothic Bold
· URW Heisei Gothic Heavy

Tags: myfontsjpn
Back to the top